Đường Võ Chí Công, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh